Política de Qualitat

COLÒNIES RV, S.A. té com a objectiu la plena satisfacció dels seus clients i aconseguir una bona rendibilitat en cadascun dels serveis prestats.

Amb aquest fi, COLÒNIES RV, S.A., orienta la gestió a:

 • Clarificar de forma documental els serveis que es donen al Client, i especificar terminis, compromisos i condicions associades per tal de complir amb tots els requisits contractats per part del client.
 • Establir una estreta relació entre el Client i COLÒNIES RV, S.A., per a consolidar i consensuar aquests requisits amb un compromís mutu.
 • Aportar els recursos per poder acomplir fidelment els compromisos adquirits.
 • Tenir en compte que la qualitat en el servei donat, és una de las bases del futur de la empresa.
 • No només oferir un servei de qualitat, sinó també que en quedi constància.
 • Crear un entorn de treball per a tots els empleats/es que fomenti el compromís amb la Qualitat, el Treball en Equip, la Confiança i el Respecte mutus.
 • Ser respectuosos amb la reglamentació vigent i amb els requisits legals i normatives aplicables a les activitats de la nostra organització.
 • Una responsabilitat i implicació de cada empleat/a en aquesta Política.
 • Resoldre les deficiències, emprenen les accions correctives necessàries per aquelles situacions que donin lloc a servis no satisfactoris, en el mateix moment en què es detecten.
 • Una Millora Contínua dels processos, productes, serveis i de la capacitació des equips de treball.
 • La optimització i manteniment d’ un entorn de treball adequat.
 • Un esforç permanent adreçat cap els criteris de seguretat i salut laboral del personal.
 • L’ esforç permanent en la seguretat dels clients usuaris dels nostres serveis.
 • El compromís de la Direcció cap el compliment dels objectius i en què aquests derivin d’aquesta Política.

Per a poder posar en pràctica la gestió de la empresa, COLÒNIES RV, S.A. compta amb un sistema de gestió de la Qualitat, segons la norma ISO 9001:2015.

Direcció
13 de febrer del 2023