Els monitors i monitores de Rosa dels Vents

L’equip de monitors vetllarà en tot moment per la seguretat i la diversió dels vostres fills.

A totes les estades de Colònies d’Estiu de Rosa dels Vents hi ha un Director/a de Lleure per als programes d’activitats de cada centre i un monitor/a per cada grup de 10 nens/es i/o joves, el qual es responsabilitza del mateix grup al llarg de tota l’estada.

L’equip de monitors/es vetllarà en tot moment per la seguretat i la diversió del vostre fill/a o fills/es, actuant com animador/a i responsable des de la seva recepció fins al seu comiat.

El nostre servei de monitoratge és integral, i per a poder oferir-lo amb garanties és imprescindible. Que els monitors/es coneguin la casuística concreta de cada participant que tindran sota la seva responsabilitat i, especialment d’aquells que requereixin d’una atenció específica. Aquesta informació la tenen detallada al Full d’inscripció i registrada a la seva fitxa de control de grup durant l’estada.

Qui són aquests monitors/es?

Persones entre 21 i 30 anys titulades en monitoratge de lleure i/o en modalitats esportives (INEFC, Tècnics d’esport i/o animadors socioculturals…).

Tots/es estan formats en les activitats del programa corresponent, en seguretat i direcció de grups d’infants i joves, seguint la política de funcionament de Rosa dels Vents (seguretat i qualitat).

Els programes específics d’anglès, futbol… estan dirigits per especialistes de la material en concret:

  • Monitors/es d’anglès (Teachers). Titulats/es en llengua anglesa (Advanced, Proficiency) Formats/es en continguts dels dossiers d’anglès, seguretat i direcció de grups d’infants i joves RV.
  • Monitors/es d’immersió anglès. Titulats/es en llengua anglesa (Proficiency) i experiència a l’estranger. Formats/es en continguts dels dossiers d’anglès, en les activitats del programa corresponent, seguretat i direcció de grups d’infants i joves RV.

El nostre equip de monitors/es (200 aprox a l’estiu) té una gran experiència en el sector, un 70% són repetidors/es d’anys anteriors i un 60 % han treballat durant la temporada escolar amb nosaltres.

Equip de monitors/es de la base nàutica i esportiva de Rosa dels Vents:

Les nostres bases, dirigides per un director de lleure, titulat en vela lleugera i creuers per l’escola de vela de l’Estartit, estan formades per equips de monitors/es especialistes en les diferents modalitats de mar, riu i lleure. És un equip consolidat des de fa anys (90% són repetidors). Tots ells estan formats en les activitats corresponents, seguretat i direcció de grups d’infants i joves RV.