Preguntes Freqüents

Aquí tens les preguntes freqüents sobre les colònies d'estiu de Rosa dels Vents. També pots contactar amb nosaltres si tens qualsevol dubte.

Monitors/Activitats

A totes les estades de colònies d'estiu de Rosa dels Vents hi ha un monitor/a assignat per cada grup de 10 nens/es qui es responsabilitza del mateix de grup de joves al llarg de tota l'estada de colònies. Els monitors/es cuiden i es preocupen en tot moment de la diversió i de la seguretat dels vostres fills/es; actuen com animadors/es, sempre tenint cura i dinamitzant el grup que tenen assignat, des del dia d'arribada fins al seu comiat. Aquesta activitat està regida pel NOU DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure de Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Els monitors de Rosa dels Vents sempre encoratgen la participació activa de tots els nens/es a les activitats proposades. En el cas que algun nen/a es negui a realitzar alguna activitat, no se l'obligarà a realitzar-la, però haurà d'estar present junt amb la resta del grup.

Les activitats estan supervisades pels monitors/es i quan l'activitat ho requereixi també hi haurà un monitor especialista en la disciplina corresponent. Tot el material d'activitats és homologat i acomplim les exigències en matèria de seguretat de la ISO 9001:2015.

No, no importa quin sigui el nivell del teu fill/a, podrà realitzar una colònia en anglès. Us demanarem de fer un test de nivell on-line per organitzar els grups.

Instal·lacions

Els espais de les instal·lacions estan delimitats a totes les cases. En tot moment els nens/es estan amb els monitors i en els espais que aquests els hi assignen.

El recinte de la piscina de les nostres cases està vallat i tancat amb clau. Els nens/es van a la piscina a l'horari establert i acompanyats sempre pel seu monitor/a. L'activitat de piscina té un protocol de seguretat establert igual que la resta d'activitats. Encara que les mides i disposició de la piscina no requereixen la presència del socorrista aquàtic, els nens/es sempre van acompanyats del monitor/a.

Salut

El monitor/a responsable dels nens/es comunica al director del centre qualsevol sospita o queixa salut dels seus nens/es, així com cops o ferides, sigui quina sigui la seva gravetat. És el director de la casa qui planifica la visita al metge i avisa als pares. Tots els centres tenen pròxim un CAP (Centre d'Atenció Primària), on es portaran als nens/es perquè els visiti el metge i s'avisarà als pares. En funció del diagnòstic, d'acord amb els pares i el tractament prescrit pel doctor, es decideix la continuïtat de l'estada i el procediment a seguir. Totes les cases disposen d'informació exhaustiva de l'hospital més proper i serveis d'urgència per a possibles casos greus i un protocol especial per accidents, si n'hi hagués. Les pòlisses d'assegurances contractades cobreixen les cures i/o tractaments així com el trasllat del nen/a al domicili familiar en cas de necessitat. Els equips directius dels centres estan formats en primers auxilis.

Si un nen/a està seguint un tractament compatible amb la realització de les colònies, el seu monitor/a responsable serà l'encarregat de recordar-li els horaris i les freqüències de la seva ingesta. Els nens/es vindran amb la medicació necessària per a tots els dies de les colònies i les instruccions per escrit. En el cas que el subministrament de la medicació requereixi actuació d'un professional mèdic, si és possible realitzar-lo, s'haurà de pactar el protocol a seguir. Aquest protocol es pactarà abans de la confirmació de la reserva, ja que podria requerir trasllats especials o la contractació d'un professional extra que aniria a càrrec dels pares.

Tenim menús previstos per les al·lèrgies més comunes i conegudes, només necessitem tenir coneixement de les necessitats del nen/a abans de l'inici dels campaments. En el cas de no ser al·lèrgia comuna o coneguda, preguem ens ho indiquin per a poder planificar i preveure tot el necessari en col·laboració amb vostès.

Organització

Sí, cal que porteu i recolliu els nens/es a les cases de colònies. Excepcionalment, les cases de colònies Mas Portal i Hotel Condes del Pallars ofereixen servei de transport en autocar des de Barcelona i l'heu de contractar prèviament.

La fotocòpia del DNI (si en te), foto del nen/a, fotocòpia del carnet de vacunacions. Tota aquesta documentació l'adjuntareu a la fitxa d'inscripció del vostre fill/a. En la confirmació de la reserva rebreu un enllaç per emplenar on-line aquesta fitxa d'inscripció, que és absolutament imprescindible per venir de colònies.

L'original de la targeta sanitària, medicaments si calen, i diners. La resta d'informació sobre el seu fill/a la tenim a la fitxa d'inscripció que haurà omplert prèviament.

No. Excepcionalment pels campaments de 15 dies s'inclou un únic servei de bugaderia el dia establert per l'organització de la casa de colònies.

Una vegada tancat el període d'inscripció s'organitzen les habitacions que s'omplen buscant la seva màxima ocupació segons les característiques de cada centre. A les habitacions separem els nens de les nenes i els agrupem en la mida del possible segons les edats. Si vostès tenen preferències d'associació, han d'indicar-ho al camp OBSERVACIONS de la reserva. Els nens/es d'una mateixa reserva tenen preferència a l'hora de compartir l'habitació. Si no s'indica a la reserva, la prioritat per agrupar nens la marcarà la seva edat, no el fet que siguin germans.

De 18:30 a 20:00 hores, els nens/es tenen temps per a la higiene personal on es dutxen i es preparen la roba per a l'activitat de nit i de l'endemà. El monitor/a responsable vigila que tots es dutxin, que la seva higiene sigui la correcta i que la roba sigui l'adequada.

La proporció de nens i nenes en una tanda concreta, igual que els grups d'edats, la donarà el departament comercial, sense donar dades personals dels participants.

No, i per raons pedagògiques estan especialment desaconsellades les visites de pares i familiars.

Els telèfons mòbils no estan permesos a les colònies, així com tampoc tots aquells aparells d'aïllament personal; ja que considerem que aquests aparells no aporten res a les colònies i a la convivència amb els companys/es. Si el monitor/a descobreix algun aparell, avisarà al director/a perquè, prèvia explicació al nen/a, li retiri el telèfon o altres aparells fins al final de les colònies.

Els nens i nenes faran una trucada de telèfon setmanal obligatòria durant l'estada. Si el nen/a té la necessitat de fer alguna altra trucada, pot adreçar-se al seu monitor i demanar-li. Les trucades es faran als números de telèfon que els pares i mares han proporcionat a la fitxa d'inscripció. En cas de produir-se algun incident familiar, recomanem que ens truqueu a les nostres oficines per tal de posar-vos en contacte amb el vostre fill/a. Per facilitar el seguiment de les colònies dels vostres fill/es, hem creat el PUNT DE TROBADA a la nostra pàgina web. Disposareu d'un nom d'usuari i contrasenya per entrar-hi i veure fotos del grup del vostre fill/a que es pengen de dilluns a divendres i són visibles les 24 hores del dia, fins a la finalització de les colònies. Rebreu un sms informatiu comunicant-vos que les fotos del vostre fill/a estan penjades i ja es poden veure al PUNT DE TROBADA.

Diners

Per a realitzar les colònies no és necessari portar diners, ja que els nens/es tenen totes les necessitats cobertes. Considerem interessant que porti una petita quantitat de diners, que no ha de suposar una responsabilitat, però si un aprenentatge per a guardar i gestionar els seus diners. Recomanem que aquesta quantitat sigui d'1€ al dia; amb la qual poden comprar algun refresc, i els dies d'excursió algun record de les colònies.

Les cases de colònies disposen de màquina expenedora de refrescs. Durant el temps lliure els nens/es poden comprar alguna beguda. Durant l'estada hi ha una o dues sortides, o excursions. En alguna d'elles se'ls apropa a un nucli urbà on hi hagi botigues per a poder comprar regals, records, begudes, gelats o llaminadures que consumiran durant la mateixa excursió.

Accessos

Hi ha transport fins al nucli urbà. Normalment, les cases estan allunyades del nucli i és necessari un taxi o un transport de tipus individual.

Punt de trobada

És un lloc virtual a la nostra web on podreu veure les fotos de les colònies que estan realitzant els vostres fills/es. Disposareu d'un nom d'usuari i contrasenya per entrar-hi i veure fotos del grup del vostre fill/a que es pengen de dilluns a divendres i són visibles les 24 hores del dia, fins a la finalització de les colònies. Rebreu un sms informatiu comunicant-vos que les fotos del vostre fill/a ja es poden veure al PUNT DE TROBADA.

Podeu trobar la contrasenya a l'email de confirmació de reserva on-line. Si no la trobeu ens la podeu sol·licitar indicant el nom i cognoms del vostre fill/a i el número de reserva.

Altres

Si se'ns dona aquesta informació, el monitor/a s'organitzarà perquè aquest dia es faci alguna cosa especial per l'homenatjat/da i rebi una bona felicitació.

Com a professionals del lleure, intentem fer tot el possible per què el nen/a s'adapti a la convivència amb els altres companys i a la dinàmica de les colònies. Malgrat tot, sempre hi ha algun nen/a que s'enyora. Si el director/a considera que la situació no millora, es posarà en contacte amb vostès per buscar solucions consensuades. En benefici del nen/a, sempre lluitem perquè acabi les colònies i sigui una experiència positiva. Si malgrat això decideixen venir-lo a buscar, no està prevista la devolució dels diners.

Totes les anul·lacions estan sotmeses a les despeses de cancel·lació indicades a les nostres condicions generals de reserva.