Colònies d'estiu amb anglès

Amb classes d'anglès o amb immersió

 • 50% classes d’anglès (3h diàries)
 • 50% activitats nàutiques, esportives o temàtiques
 • 100% anglès durant tota l’estada
 • Tasques del dia a dia integrament en anglès
 • Teachers

  Titulats en llengua anglesa (Advanced, Proficiency).

 • Monitors d’immersió

  Titulats en llengua anglesa (Proficiency) i experiència a l’estranger.

 • Prova de nivell

  Prova de coneixements on-line per organitzar els grups segons el nivell.

 • Diploma + Informe

  Informe final del curs i diploma d’assistència a tots els participants.

Descobreix totes les activitats als programes:

Les claus del mètode d'anglès with Rosa dels Vents

Per entendre i aprendre l'anglès com a llengua estrangera és essencial reforçar la pràctica més enllà del mètode tradicional basat en la teoria i la repetició.

A Rosa dels Vents, utilitzem un nou enfocament comunicatiu i treballem per projectes tot buscant l'aprenentatge individualitzat i significatiu per a cadascun dels nostres participants.

Cada grup estarà guiat i acompanyat per professionals de l'ensenyament d'idiomes i comptarà amb uns objectius, interessos i programació diferenciada on posaran en pràctica tant la seva competència lingüística a través de l'expressió oral i escrita com tot el seu potencial creatiu donant lloc a un producte final i únic relacionat amb la temàtica escollida.

Com són les classes d'anglès?

Mitjançant una metodologia participativa i lúdica, diàriament i a través de la selecció d'un tema i la formulació de preguntes que generen coneixement es treballen totes les funcions de la llengua anglesa.

Aprofitant el context on es troba cada centre de colònies i mitjançant l'ús de materials pedagògics curosament elaborats, els participants posaran en pràctica i milloraran la comprensió escrita a través de l'elaboració d'articles, descripcions, ... però també l'oral a través del joc guiat i la teatralització com a mètode d'ensenyament.

Música, debats, enigmes, presentacions, activitats on mostrar la creativitat personal i la del grup així com diferents reptes lingüístics són algunes de les propostes pedagògiques que es duran a terme durant les sessions del curs.

I a més a més....

 • Sessions dirigides per monitors titulats
 • Organització de grups per edats i nivell d’anglès
 • Material RV: Diari de camp, llapis, bolígraf i diccionari